DET KOMMER NY LOV OM TV-OVERVÅGNING TIL AT BETYDE FOR DIG - Telesikring

På kameraovervågningsområdet er der, som på mange andre sikringsområder, regler og love der skal overholdes. Fra den 1. juli 2020 træder en ny lov på området i kraft. Hvad det får af betydning for dig, din virksomhed eller din organisation, kan du læse mere om her.

UDVIDEDE OVERVÅGNINGSMULIGHEDER FOR KOMMUNER, OFFENTLIGE MYNDIGHEDER OG PRIVATE VIRKSOMHEDER

Med den nye lov får kommuner, offentlige myndigheder og private virksomheder øget deres muligheder for at bekæmpe kriminalitet og skabe tryghed.

For kommunerne gælder det, at de efter drøftelse med politidirektøren må overvåge offentlige gader, veje, pladser og lignende områder, der benyttes til almindelig færdsel, hvis det sker med henblik på at fremme trygheden i området.

Offentlige myndigheder og private virksomheder må med den nye lov overvåge arealer, der ligger i umiddelbar tilknytning til egne indgange og facader, når det er klart nødvendigt af hensyn til kriminalitetsbekæmpelse.

OBLIGATORISK REGISTRERING AF KAMERAER
Det bliver obligatorisk for alle private og offentlige myndigheder, der benytter udvendig videoovervågning at registrere sig i politiets register, POLCAM. Registreringen af kameraerne er i dag frivillig, men bliver obligatorisk efter den 1. juli 2020 for at lette politiets arbejde og give dem bedre muligheder for at efterforske kriminalitet og alvorlige hændelser.

KONTAKT OS FOR MERE INFORMATION

Har du brug for mere information, eller har du spørgsmål til din kameraovervågning, så hjælper vi gerne. Kontakt os på tlf. nr. 70 133 233.

Andre artikler

Hent flere ned

downArrow