SÅDAN BLIVER DIN VIRKSOMHED BRANDSIKKER

Hvert år drejer mange brandramte virksomheder nøglen om. Selvom de resterende virksomheder ikke lukker, risikerer de at lide store økonomiske tab: Faldende omsætning, færre kunder og medarbejdere, der stopper, imens de forsøger at genopbygge virksomheden. Derfor er det vigtigt og afgørende at have den rigtige brandsikring.

Her får du nogle gode råd til, hvordan du kan forebygge brandskader og undgå, at din virksomhed bliver en
del af den kedelige statistik.

PROCEDURERNE ER BRANDVIGTIGE


Den sikkerhedsmæssige førsteprioritet under en brand er naturligvis at bringe alle medarbejdere i sikkerhed. Men ved dine medarbejdere, hvordan de skal reagere ved brand? Hvis du ikke kan svare ja, så tag jeres beredskabs- eller evakueringsplan med på næste personalemøde.

En beredskabs- eller evakueringsplan forhindrer ikke selve branden, men den sikrer, at virksomheden er forberedt på at håndtere situationen. Hvis planen skal være effektiv, er det vigtigt, at alle medarbejdere har kendskab til den og ved, hvad de skal gøre i tilfælde af brand.

Brandsikkerhed handler dog ikke kun om, at dine medarbejdere har styr på evakueringsproceduren, kan håndtere en brandslukker og kender til beredskabsplanen. Det handler også om sund fornuft:

  • Bloker aldrig nødudgange, så de ikke kan åbnes
  • Få aldrig lavet ulovlige elinstallationer (det er oftest her, branden starter)
  • Opbevar brandfarlige væsker og materialer adskilt fra antændelseskilder
  • Sluk for maskiner, der ikke bruges (fx kaffemaskinen efter arbejdstid)
  • Efterlad ikke tændte, levende lys (fx juledekorationer)

Med sund fornuft forebygger du mange potentielle brande og højner virksomhedens brandsikkerhed og generelle sikkerhed.

GENNEMGANG OG TJEK AF VIRKSOMHEDENS NUVÆRENDE BRANDSIKRING


Mangelfuld vedligeholdelse af brandslukningsudstyret kan have store konsekvenser. Det redder nemlig ikke meget at have en brandalarm, en branddør eller en brandslukker, hvis den ikke virker, når branden bryder ud.

Du bør derfor løbende holde øje med, at service og eftersyn på din virksomheds brandslukningsudstyr er overholdt, og at udstyret ikke har synlige skader.

DET GIVER TRYGHED OG RO I MAVEN AT VÆRE ORDENTLIGT SIKRET


Det giver tryghed for medarbejderne og ro i maven hos virksomhedsejerne at vide, at hjælpen ikke er langt væk, hvis uheldet skulle være ude.

Den tryghed opnår du i din virksomhed ved at være ordentligt sikret. Og det kan du opnå på flere måder.

AUTOMATISK BRANDALARMERINGSANLÆG (ABA)
Opstår en brand udenfor normal arbejdstid, opdages den ofte for sent – måske først når forbipasserende opdager, at bygningen står i lys lue. Men sådan behøver det ikke være.

Sikrer du din virksomhed med et automatisk brandalarmeringsanlæg, også kaldet et ABA-anlæg, går beskeden om røg- og varmeudvikling direkte til brandvæsnet. Det betyder, at brandvæsnet hurtigt kan nå frem og begynde slukningsarbejdet.

TALEVARSLING
Nogle steder er det ikke nok at have en røgalarm eller en automatisk brandalarm, der hyler ved brand. I mange institutioner er det lovpligtigt, at brandanlægget også har talevarsling. Talevarsling betyder, at en stemme via en højtaler fortæller, at der er brand og beder personer i bygningen om at forlade stedet med det samme.

BRANDSLUKKER

I begyndelsen er langt de fleste brande små. Så små at de kan slukkes med en vandslange eller en brandslukker. Men kan du huske, hvilken brandslukker du skal bruge til at slukke en elektronikbrand? Eller hvilken du skal bruge til at slukke juledekorationen, der er gået ild i, fordi nogen glemte at slukke den?

Nej vel?

Det kan dine medarbejdere heller ikke. Og det kan have store konsekvenser at slukke en brand med den forkerte brandslukker. Slukker du fx en elektronikbrand med den forkerte brandslukker, risikerer du at ødelægge alt elektronikken.

Den bekymring kan du nemt slippe for ved at bruge en universal brandslukker. Med en universal brandslukker skal du ikke længere tænke over det tekniske, men bare sørge for at slukke brande. Den kan, som navnet indikerer, bruges til alle brande (og sådan en fiks brandslukker har vi – både i en stor og lille udgave).

BRANDTÆPPE
Har du et køkken i din virksomhed? Eller tilbereder dine medarbejdere fødevarer? Så er et brandtæppe et must og et lovkrav. Går der ild i en gryde, en friture eller noget helt tredje, kan du hurtigt slukke ilden og begrænse skaderne med et brandtæppe.

YDERLIGERE BRANDSIKRING
Et automatisk brandalarmeringsanlæg, brandslukkere og brandtæpper er blot tre typer af brandslukningsudstyr- og systemer. Der findes flere andre måder at sikre sig ved og mod brand:

  • Brandskabe: Et brandskab sikrer dine værdier (fx papirer) under en brand.
  • ABDL-anlæg (Automatisk Brand Dør Lukning): Et ABDL-anlæg er et lukkesystem, der automatisk lukker alle branddøre, når der opstår røg eller varmeudvikling i virksomheden.
  • Sprinkleranlæg: Et sprinkleranlæg er et godt supplement i brandslukningen. Sprinkleranlægget starter automatisk med at slukke og kontrollere branden.
  • Brandventilation: Med brandventilation ventileres al røg og varme ud af lokalet.
  • Brandsikre og brandhæmmende materialer: Brug brandsikre eller brandhæmmende materialer ved ombygning eller nybyg. Opdel samtidig bygningen i brandsektioner, så branden ikke kan spredes.

Vil du vide mere om brandsikring og de løsninger, vi tilbyder, så kontakt os på 70 133 233.

Andre artikler

Hent flere ned

downArrow