BRANDSIKRING - Telesikring

Automatisk BrandAlarmanlæg

Ved etablering af en brandalarm fra telesikring opdages en begyndende brand ved røg eller varme, før branden opstår og udvikler sig til en katastrofe for din virksomhed. Telesikrings brandanlæg går direkte til brandvæsnet, så der kan foretages en hurtig reaktion, hvis uheldet er ude. I tilfælde af brand kan hvert minut være altafgørende. Med det stedlige beredskab i ryggen, er du sikret, at en evt. brand ikke spreder sig og gør skade på inventar, værdier og/eller dyr.

STOP BRANDEN FØR DEN SPREDER SIG

En brand kan i værste fald betyde lukning af en virksomhed og det er derfor vigtigt med en hurtig reaktion. En hurtig brandudrykning betyder, at der er mulighed for at bekæmpe branden, inden den breder sig og gør skade på vitale data og anlæg. Jo mindre skade branden når at anrette, jo hurtigere kan din virksomhed vende tilbage til en normal arbejdsrutine og den vante service overfor kunderne. Hos telesikring brandsikrer vi både små og store virksomheder og har et sortiment der passer til alle situationer. Alle vores brandalarmanlæg reagerer på selv den mindste røg- eller varmeudvikling, så branden opdages inden flammer opstår og udvikler sig til en potentiel katastrofe for din virksomhed

ER DU IKKE SELV CERTIFICERET?

Telesikring er certificeret i en lang række brandsikringsanlægstyper, og har naturligvis godkendte teknikere i hele landet. Vi tilbyder en samarbejdsaftale til installatører, som får forespørgsler på sådanne anlæg, og som ikke selv ønsker at foretage projektering, igangsættelse og kommunikation med den stedlige brandmyndighed, samt få anlægget godkendt af DBI eller RMG. Samarbejdsaftalen kan være inklusiv eller eksklusiv telesikrings udførelse af installation, efter dit ønske og behov. Vi sørger også for den løbende lovpligtige service. Vi tilbyder helt eller delvist samarbejde om: Automatisk brandalarmanlæg, ABDL anlæg og Varslingsanlæg.

TALEVARSLING

Undersøgelser i brandtilfælde har vist, at højtaleranlæg frem for en almindelig alarmhyletone, reducerer reaktionstiden betydeligt. Det er et vigtigt argument for anskaffelsen af talevarsling, da der er mulighed for, at give præcise meddelelser med det samme. I en kritisk situation, som f.eks. evakuering af medarbejdere i en brændende bygning, kan det være livsvigtigt at få informeret, hvordan man hurtigst og sikrest kommer ud fra eksempelvis 3. sal. I visse tilfælde er der lovkrav om højtalervarsling ved brand, som f.eks. institutioner med børn eller ældre.

BRAND- OG PENGESKABE

Mange virksomheder ligger inde med store værdier – ikke kun i form af kontanter, men også tegninger, illustrationer, patenter, kontrakter og fortrolige oplysninger. Dertil kommer programmer og backup af dagens arbejde.

Et sikringsskab kan redde virksomhedens værdier og derved være med til at sikre en hurtig opstart, hvis uheldet er ude. Hos telesikring har vi et stort sortiment i sikringsskabe. I et sikringsskab kan der, i kombination med et alarmanlæg, opbevares meget store kontante beløb.

Det giver jer frihed til at gå i banken, når I føler, det er mest trygt.