Certificering - Telesikring

CERTIFICERING 

 

 

 

 

 

I S O 9 0 0 1 : 2 0 1 5

telesikring er officielt certificeret efter ISO 9001:2015
standarden til at sælge, projektere, installere, servicere
og vedligeholde brand-, varslings-, adgangskontrol-, alarm- og
videoovervågningsanlæg.

ISO 9001 certificeringen er baseret på en international
standard. Standarden forholder sig til telesikrings evne
til at opfylde krav fra bl.a. kunder og myndigheder.
Branchens kravsspecifikationer er udarbejdet af
Forsikring & Pension, Rigspolitichefens
Forebyggelsesenhed, Finansrådet,
Politidirektørforeningen, Sikkerhedsbranchen og Tekniq.
ISO certificeringen garanterer vores kunder, at vi lever
op til netop disse krav, og at telesikring konstant er
opdateret i forhold til markedets målsætninger.

ISO 9001_2015 certificate – Dansk

ISO 9001_2015 certificate – English

 

 

GOD FAGLIG RÅDGIVNING

Helt essentiel for certificeringen er et veluddannet personale og en kompetent og relevant rådføring
i forhold til den enkelte kundes sikkerhedsløsning. Som certificeret leverandør, sikrer vi at kunden får en professionel
og saglig service – både i forhold til produkter, uddannelse og rådgivning.