CSR - Telesikring

TELESIKRINGS CSR POLITIK

SAMFUND & ANSVAR

Telesikring og koncernens øvrige virksomheder har udarbejdet en fælles CSR-politik fordi vi tror på,
at selv en lille indsats fra vores side kan gøre en stor forskel for andre.

Sikkerhed og tryghed ligger i naturlig forlængelse af samfundsansvar og derfor er CSR så vigtigt for os. Det har altid været naturligt for os at sætte rummelighed og arbejdsmiljø på dagsordenen,
fordi vi synes, det er vigtigt at skabe gode arbejdspladser for vore medarbejdere.

 

 

 

 

MENNESKERETTIGHEDER

Vi har grundlæggende respekt for menneskerettighederne og et konstant ønske om at efterleve internationale konventioner og god forretningspraksis, i forhold til menneskerettigheder og ligebehandling. Vi giver vores fulde støtte til FN’s erklæring om menneskerettighederne og arbejder aktivt med at sikre, at vi ikke bidrager til bl.a. børnearbejde.

RUMMELIGHED

Forskellighed skaber rum til tanke og udvikling. Derfor arbejder telesikring aktivt med at skabe plads til alle. Vi ønsker at yde et samfundsmæssigt ansvar i at uddanne unge samt tilbyde skånearbejdspladser til de, der har behov for det. Hos os er ligeværdige arbejdsvilkår samt trivsels- og udviklingsbetingelser en selvfølge, uanset hvem du er.

 

 

 

 

ARBEJDSMILJØ

Fysisk og psykisk velbefindende er afgørende for en god tilværelse, både på arbejde og i fritiden. Derfor har vi i telesikring fokus på, at gøre hvad vi kan, for at skabe de bedst mulige vilkår for vore medarbejdere. Vi samler på gode kolleger og synlige ledere. Dette er med til at bære tankerne om den gode arbejdsplads ud i livet.

MILJØ

Aldrig har miljøet fået så megen opmærksomhed før, men det er velfortjent og absolut nødvendigt. Hos telesikring tænker og gør vi i moderne teknologi, genbrug, udprintning med omtanke og mange andre løsninger, for at mindske vores overordnede indvirkning på miljøet.

 

 

VIL DU VIDE MERE OM KONCERNENS CSR POLITIK?

På koncernens hjemmeside kan du blive klogere på de andre virksomheder og samtidigt finde ud af mere om vores syn på CSR. Koncernen har også lavet en folder, hvor du kan læse meget mere om vores fælles CSR politik. Hent folder