Kontrolcentral - Telesikring

K O N T R O L C E N T R A L

VI HAR SIKRET ERHVERVSLIVET I MERE END 50 ÅR

Telesikring havde sin spæde start tilbage i 1967 og har med årene vokset sig til landets største
danskejede sikringsvirksomhed.
Succesen er bl.a. opnået vha. opkøb af mindre og større alarminstallatører. Ved hvert opkøb har vi omfavnet de
eksisterende alarmsystemer, hvilket betyder at vi kan servicere næsten alle alarmer på markedet i dag.
Hovedfokus har dog altid været at opretholde en tæt dialog med vores kunder,
så vi kan finde netop de løsninger der dækker kundernes ønsker og behov, nu og i fremtiden.

O V E R VÅG N I N G O G R E A K T I O N 2 4 / 7

Kontrolcentralen er bemandet 24 timer i døgnet,
året rundt. Det betyder, at der altid er nogen,
der holder øje med vores kunders virksomheder, uanset
om der er medarbejdere til stede eller ej.
Alle vores tyveri-, video-, overfalds- og brandalarmer er
opkoblet kontrolcentralen døgnet rundt.

Ydermere er størstedelen af vores videoovervågningsog adgangskontrolsystemer også opkoblet
kontrolcentralen. Kontrolcentralen sikrer,
at der er mennesker bag dine sikringsforanstaltninger
og at du kan få øjeblikkelig reaktion,
hvis uheldet skulle være ude.

I K O N S TA N T U DV I K L I N G

Alle alarmer hos telesikring er tilkoblet
Den Jyske Kontrolcentral A/S.
Det er én af Danmarks mest moderne kontrolcentraler,
der i takt med udviklingen implementerer ny teknologi,
for at tilbyde kunderne den bedste service og den
hurtigst mulige og mest præcise reaktion.

På kontrolcentralen arbejder veluddannede og erfarne
vagtassistenter døgnet rundt for at sikre vores kunder
og deres værdier. For dem er kundernes sikkerhed lige
så vigtig som deres egen sikkerhed og de har stor
indlevelsesevne og forståelse for kundernes behov
og ønsker

D E N N Y E S T E T E K N O L O G I

Vi skal være fremtidssikrende så vores kunder
kan være fremtidssikret.

Derfor benytter vi altid den nyeste teknologi,
hvilket bl.a. betyder at de produkter og løsninger vi
leverer til vores kunder kan udbygges i takt med den
enkelte virksomheds udvikling.

D E N J Y S K E K O N T R O L C E N T R A L

Udviklingen går stærkt, og der er uanede muligheder for overvågning. Den moderne teknologi betyder,
at det efterhånden kun er fantasien, der sætter grænser for, hvilke overvågningsopgaver der kan lade sig gøre.
Den Jyske Kontrolcentral tilbyder bl.a. en lang række statistikker, aktuel status og historik på alarmen, live reaktion på
videoovervågning og meget mere. Det vigtigste er, at overvågningen tager udgangspunkt i kundens ønsker og behov.

Besøg Den Jyske Kontrolcentral hjemmeside