MEKANISK SIKRING - Telesikring

Mekanisk Sikring

Sikkerhedsbranchen, Politiet og Det Kriminalpræventive Råd anbefaler, at man som udgangspunkt skal sørge for, at den mekaniske sikring er på plads – dernæst kan man supplere med alarm, tv overvågning og alarmpatrulje mv. Årsagen hertil er, at mekanisk sikring er en virksomheds fysiske værn imod indbrud. Synligheden af metalgitre og låse har en stor signalværdi og en god præventiv effekt. Telesikrings mekaniske sikring og låsesystemer er udviklet, så brugervenligheden og design er i højsædet, uden at gå på kompromis med sikkerheden – for den mekaniske sikring må ikke være hæmmende for medarbejdernes arbejdsdag.

 

 

 

 

KOMBINÉR ELEKTRONISK OG MEKANISK SIKRING

Gitre og låse har en stor signalværdi og besværliggør tyvens arbejde. Mekanisk sikring er nok mest effektiv i kombination med et alarmanlæg, da gitre o.l. sinker indbrudstyven betydeligt, men ikke nødvendigvis holder ham ude. Alarmanlægget sikrer, at der er nogen der kan reagere og sende vagt eller politi ud, hvis tyven har brudt igennem den mekaniske sikring. Hos telesikring formidler vi desuden al slags låse-arbejde og rådgivning i det rigtige valg af låse.

EKSEMPLER PÅ FORSKELLIGE TYPER AF MEKANISK SIKRING:

  • Rullegitre
  • Låse og beslag
  • Faste metalgitre
  • Tanklåse
  • Elhegn
  • Bomme
  • Pengeskabe
  • Porte

EN VIGTIG DEL AF ET VELLYKKET SIKKERHEDSSYSTEM

Et vellykket sikkerhedssystem handler ikke blot om, at forvandle indbruddene til blot indbrudsforsøg. Det handler lige så meget om, at sikre virksomheden præventivt, således at man helt undgår indbrudsforsøgene også. En af de mest effektive måder at gøre det på, er ved at anvende de signalværdier, forskellige sikringsydelser sender. For alarmdelen er det alarmskiltene i vinduer og på døre, der fortæller tyvene, at de ikke er velkomne. Men der findes et utal af forskellige alarmsystemer, hvor nogle er koblet op til en kontrolcentral og andre ikke. Forskellen på mekanisk sikring og alarmsystemer er, at mekanisk sikring ikke er til at tage fejl af – alle kan se hvilken funktion den yder. Det er derfor som oftest, en rigtig god idé som minimum at kombinere et alarmsystem med et synligt fysisk værn, for at opnå et vellykket sikkerhedssystem.