Historie og værdier - Telesikring

HISTORIE OG VÆRDIER

VI HAR SIKRET ERHVERVSLIVET I MERE END 50 ÅR

telesikring havde sin spæde start tilbage i 1967 og har med årene vokset sig til landets største
danskejede sikringsvirksomhed.
Succesen er bl.a. opnået vha. opkøb af mindre og større alarminstallatører. Ved hvert opkøb har vi omfavnet de
eksisterende alarmsystemer, hvilket betyder at vi kan servicere næsten alle alarmer på markedet i dag.
Hovedfokus har dog altid været at opretholde en tæt dialog med vores kunder,
så vi kan finde netop de løsninger der dækker kundernes ønsker og behov, nu og i fremtiden.

LANDSDÆKKENDE MEN LOKAL

Med kontorer i henholdsvis Aalborg, Esbjerg,
Rødekro, Nakskov og Allerød er vi en landsdækkende
virksomhed, med lokale sikringsteknikere og lokale
konsulenter i hvert område.

Vi tror på, at et lokalt kendskab er essentielt for at
kunne tilbyde brugertilpassede sikringsløsninger
og hensigtsmæssig service.

DEN NYESTE TEKNOLOGI

Vi skal være fremtidssikrende så vores kunder
kan være fremtidssikret.

Derfor benytter vi altid den nyeste teknologi,
hvilket bl.a. betyder at de produkter og løsninger vi
leverer til vores kunder kan udbygges i takt med den
enkelte virksomheds udvikling.

PÅ HØJ KANT MED DE FOR SIKRINGS MÆSSIGE KRAV

telesikrings medarbejdere er under løbende uddannelse, der sikrer, at vi hele tiden er på forkant med markedets
udvikling og de forsikringsmæssige krav. Vi er SKS-AIA certificeret som akkrediteret installatør og godkendt hos
Forsikring & Pension. Disse to ting sikrer vores kunder en høj og ensartet kvalitet og optimal dokumentation.

Vi lever af tilfredse kunder. Derfor er kunderne og deres værdier omdrejningspunktet for os og vores forretning.

MENNESKERETTIGHEDER

Vi har grundlæggende respekt for
menneskerettighederne og et konstant ønske
om at efterleve internationale konventioner
og god forretningspraksis.
Vi giver vores fulde støtte til FN’s erklæring om
menneskerettighederne og arbejder aktivt med at sikre,
at vi ikke bidrager til bl.a. børnearbejde.
telesikring og koncernens øvrige virksomheder har
udarbejdet en fælles CSR-politik fordi vi tror på,
at selv en lille indsats fra vores side kan gøre
en stor forskel for andre.

TELESIKRINGS CSR POLITIK

SAMFUND & ANSVAR

telesikring og koncernens øvrige virksomheder har udarbejdet en fælles CSR-politik fordi vi tror på, at selv en lille
indsats fra vores side kan gøre en stor forskel for andre.

Sikkerhed og tryghed ligger i naturlig forlængelse af samfundsansvar og derfor er CSR så vigtigt for os. Det har altid
været naturligt for os at sætte rummelighed og arbejdsmiljø på dagsordenen, fordi vi synes, det er vigtigt at skabe gode
arbejdspladser for vore medarbejdere.

RUMMELIGHED

Forskellighed skaber rum til tanke og udvikling.

Derfor arbejder telesikring aktivt med at skabe plads til
alle. Vi ønsker at yde et samfundsmæssigt ansvar i at
uddanne unge samt tilbyde skånearbejdspladser til de,
der har behov for det. Hos os er ligeværdige
arbejdsvilkår samt trivsels- og udviklingsbetingelser en
selvfølge, uanset hvem du er.

ARBEJDSMILJØ

Fysisk og psykisk velbefindende er afgørende for en
god tilværelse, både på arbejde og i fritiden.

Derfor har vi i telesikring fokus på, at gøre hvad vi kan,
for at skabe de bedst mulige vilkår for vore
medarbejdere. Vi samler på gode kolleger og synlige
ledere. Dette er med til at bære tankerne om den gode
arbejdsplads ud i livet.

MILJØ

Aldrig har miljøet fået så megen opmærksomhed før,
men det er velfortjent og absolut nødvendigt.

Hos telesikring tænker og gør vi i moderne teknologi,
genbrug, udprintning med omtanke og mange andre
løsninger, for at mindske vores overordnede indvirkning
på miljøet.

VIL  DU  VIDE  MERE  OM  KONCERNENS  CSR  POLITIK ?

På koncernens hjemmeside kan du blive klogere på de andre virksomheder og samtidigt finde ud af mere
om vores syn på CSR. Koncernen har også lavet en folder, hvor du kan læse meget mere om vores fælles CSR politik.